food ville list สินค้าประเภท เนื้อสัตว์

สินค้าประเภท เนื้อสัตว์

 • กระดูกซุป / เล้ง หั่น
 • กระดูกซุป / เล้ง หั่น (ปลอดสาร)
 • กระดูกวัวขาตั้ง
 • กระดูกวัวต้มซุป
 • กระดูกหมูขาตั้ง
 • กระดูกหมูอ่อนใบพาย (ปลอดสาร)
 • กระเพาะหมูสด
 • ขั้วตับ (หมูตุ๋น) ไม่หั่น
 • ขาหมู ขาหลัง สับท่อน
 • ขาหมูเผาขาหน้า มีคากิ
 • ขาหมูเผาขาหน้า ไม่มีคากิ
 • ขาหมูเผาขาหลัง มีคากิ
 • ขาหมูเผาขาหลัง สับชิ้นเล็ก
 • คอหมูสำหรับย่าง A ตัดแต่ง
 • คากิหมู
 • เครื่องในหมูต้ม
 • เครื่องในหมูต้มหั่น
 • ซี่โครงหมูริมอ่อนหั่นชิ้น 1.5″ x 1.5″ (ปลอดสาร)
 • ซี่โครงหมูหั่นชิ้น
 • ซี่โครงหมูอ่อนแผ่น
 • ซี่โครงหมูอ่อนหั่นชิ้น 0.5″ (ปลอดสาร)
 • ซี่โครงหมูอ่อนหั่นชิ้น 1″ x 1″ (ปลอดสาร)
 • ซี่โครงหมูอ่อนหั่นชิ้น 1″x1″
 • ตับวัว
 • ตับหมู
 • ตับหมูสไลด์ แช่แข็ง
 • ตับหมูหั่น
 • น้ำดีวัว
 • เนื้อใบพายสไลด์ ยี่ห้อโคขุน
 • เนื้อวัวบด
 • เนื้อวัวบดละเอียด
 • เนื้อวัวสะโพก
 • เนื้อวัวสะโพกบดเกรด A (ไม่มีมัน ไม่มีเอ็น)
 • เนื้อวัวสันนอก(ตัดแต่ง) A
 • เนื้อวัวสันนอกติดมันหั่นชิ้น
 • เนื้อวัวสันนอกหั่นชิ้น
 • ปอดหมู
 • ผ้าขี้ริ้ว
 • มันหมูแข็ง
 • มันหมูแข็งบด
 • มันหมูแข็งหั่น
 • มันหมูบด
 • เลือดวัว บรรจุขวด 500 ซีซี
 • เลือดหมูก้อน
 • เลือดหมูก้อน (5 ก้อน/ถุง)
 • เลือดหมูสด
 • เศษเนื้อวัว
 • สันคอหมูสไลด์หนา 0.5 มม.
 • สันนอกหมูสไลด์หนา 0.5 มม.
 • ไส้ใหญ่หมู
 • ไส้ใหญ่หมูลวก
 • ไส้อ่อนหมู
 • หนังหมูแช่น้ำ
 • หนังหมูเผา (ไม่หั่น)
 • หนังหมูเผา หั่นทำลาบ
 • หนังหมูฝอยขาว
 • หนังหมูสด
 • หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล่ A ตัดแต่ง
 • หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล่หั่นผัด
 • หมูบด A / หมูเนื้อไหล่ A บด (เบทาโกร)
 • หมูบด A / หมูเนื้อไหล่ A บด (ปลอดสาร)
 • หมูบด B / หมูเนื้อไหล่ B บด (เบทาโกร)
 • หมูบด B / หมูเนื้อไหล่ B บด (ปลอดสาร)
 • หมูบะช่อ CP 1000 กรัม
 • หมูป่า (หั่น)
 • หมูสะโพก หั่นชิ้น
 • หมูสะโพก A ตัดแต่ง
 • หมูสะโพก A ตัดแต่ง (ปลอดสาร)
 • หมูสะโพก A หั่นชิ้น (ปลอดสาร)
 • หมูสะโพก B ไม่ตัดแต่ง
 • หมูสันคอ A ตัดแต่ง
 • หมูสันคอ A ตัดแต่ง (ปลอดสาร)
 • หมูสันคอ ม้วน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
 • หมูสันคอแดดเดียว
 • หมูสันคอหั่นชิ้น
 • หมูสันนอก A ตัดแต่ง (ปลอดสาร)
 • หมูสันนอก A หั่นชิ้น
 • หมูสันนอก A หั่นชิ้น (ปลอดสาร)
 • หมูสันนอก B ไม่ตัดแต่ง
 • หมูสันนอก B ไม่ตัดแต่ง บด (ปลอดสาร)
 • หมูสันนอก ตัดแต่ง
 • หมูสันนอก ตัดแต่ง A เส้นยาว (ปลอดสาร) (ถุงละ 1 เส้น)
 • หมูสันนอก ตัดแต่ง เส้นละ 3-4 กิโลกรัม (1 เส้น)
 • หมูสันนอกสเต็ก 120 กรัม 120-130 กรัม/ชิ้น
 • หมูสันใน A ตัดแต่ง
 • หมูสามชั้น หั่นเส้น
 • หมูสามชั้น หั่นเส้น (ปลอดสาร)
 • หมูสามชั้นแผ่น A ตัดแต่ง (ปลอดสาร)
 • หมูสามชั้นแผ่น B ไม่ตัดแต่ง
 • หมูสามชั้นแผ่น ลอกหนัง
 • หมูสามชั้นแผ่นตัดแต่ง A
 • หมูสามชั้นสไลด์หนา 0.5 มม.
 • หมูสามชั้นหั่นแกง
 • หมูสามชั้นหั่นผัด
 • หัวใจหมู
 • หูหมูต้ม
 • เอ็นแก้วหมู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *