สินค้าประเภท สัตว์ปีก

สินค้าประเภท สัตว์ปีก

 • กึ๋นไก่
 • ไก่ตอน 2.8-3 กก.
 • ไก่ตัว AA 1.2-1.5 กก.
 • ไก่ตัว AA 1.5-1.8 กก.
 • ไก่บ้าน (ทั้งตัว)
 • ไก่บ้าน สับชิ้น (ไก่นา)
 • ไก่สดทั้งตัว พร้อมเครื่องใน สำหรับไหว้
 • ไก่สดทั้งตัวสับชิ้น
 • ไก่สดทั้งตัวสับชิ้น (ช็อป)
 • ไก่สดทั้งตัวสับชิ้น (เบทาโกร)
 • ข้อไก่เต็ม
 • ขาไก่ (ตัดเล็บ)
 • เครื่องในไก่รวม
 • เครื่องในไก่รวม หั่น
 • โครงไก่ตัดบั้นท้าย (เบทาโกร)
 • ตับไก่
 • น่องไก่ (อนามัย)
 • น่องไก่ติดสะโพก (นส) (อนามัย)
 • น่องเป็ดติดสะโพก
 • เนื้อเป็ดบด (สำหรับทำลาบ)
 • ปีกไก่กลาง (อนามัย) แพ็คละ 2 กก.
 • ปีกไก่กลางติดปลายปีก (ปีกปลาย) (อนามัย)
 • ปีกไก่กลางผ่าติด 50-60 ชิ้น/กก.
 • ปีกไก่เต็ม
 • ปีกไก่เต็ม (ช็อป)
 • ปีกไก่เต็ม (อนามัย) แพ็คละ 2 กก.
 • ปีกบนไก่ / โคนปีกไก่ (ช็อป)
 • ปีกบนไก่ / โคนปีกไก่ (อนามัย)
 • เป็ดเชอร์รี่ 1.2-2 กก./ตัว
 • มันไก่
 • เลือดไก่
 • เลือดไก่ (5 ก้อน/ถุง)
 • เลือดเป็ด
 • สะโพกไก่ติดกระดูก
 • สะโพกไก่ติดกระดูก (อนามัย)
 • สะโพกไก่เลาะกระดูก ติดหนังบด (ช็อป)
 • สะโพกไก่เลาะกระดูก ติดหนังบด (อนามัย)
 • สะโพกเป็ด
 • สันในไก่ (อนามัย)
 • หนังไก่
 • หัวใจไก่
 • อกไก่คู่ลอกหนัง
 • อกไก่ติดหนัง (อนามัย) (BB)
 • อกไก่ติดหนังบด (อนามัย)
 • อกไก่ติดหนังหั่นชิ้น (อนามัย)
 • อกไก่ลอกหนัง (อนามัย) (SBB)
 • อกไก่ลอกหนังบดละเอียด / บด 2 ครั้ง (อนามัย)
 • อกไก่ลอกหนังบดหยาบ / บด 1 ครั้ง (อนามัย)
 • อกไก่ลอกหนังหั่นชิ้น (อนามัย)
 • อกเป็ดติดหนัง
 • เอ็นข้อไก่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *