สินค้าประเภทอาหารทะเล

สินค้าประเภทอาหารทะเล

 • กุ้งขาวแกะเปลือก แช่แข็ง 112-132 PCS/KG (51-60 PCS/LB)
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 20-24 ตัว/กก.
 • กบลอกหนัง
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 95-100 ตัว/กก.
 • กุ้งแม่น้ำ 10-12 ตัว/กก.
 • ไข่กุ้ง 20 กรัม
 • ไข่ปลาจีน
 • ไข่ปลานิล
 • ไข่ปลาสวาย
 • เนื้อกุ้งสด
 • เนื้อปลาเก๋าแล่
 • เนื้อปลาช่อนแล่ 1 กก./ตัว (ไม่เอาหัว)
 • เนื้อปลาทรายขาว แล่ แช่แข็ง ARO 1 กก.
 • เนื้อปูก้อน เกรด A
 • เนื้อปูแหลก
 • เนื้อหอยกระพง
 • เนื้อหอยเชอร์รี่หั่นชิ้น
 • เนื้อหอยนางรม
 • เนื้อหอยแมลงภู่ชิลี ARO
 • เนื้อหอยลาย 500-800 ตัว 1กก.x1
 • ปลากระพง ตัวละ 1 กิโลกรัม แล่เอาแต่เนื้อ ไม่เอาท้อง
 • ปลากระพง ตัวละ 3 กก. แล่เอาแต่เนื้อ ไม่เอาท้อง ชิ้นละ350กรัม
 • ปลากระพงขาว 1 กก./ตัว (ไม่ทำ)
 • ปลากระพงขาว 500 กรัม/ตัว ขอดเกล็ดอย่างเดียว
 • ปลากระพงขาว 5-6 กก./ตัว (ไม่ทำ)
 • ปลากระพงขาว 800 กรัม/ตัว (ไม่ทำ)
 • ปลากระพงขาว 800 กรัม/ตัว ทำแล้ว
 • ปลากระพงขาว ทำแล้ว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลากรายขูด เกรด B
 • ปลากรายขูดแท้ เกรด A
 • ปลาช่อน ทำแล้ว 3-4 ตัว/กก.
 • ปลาช่อน ทำแล้ว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลาช่อน ทำแล้ว 700-800 กรัม/ตัว
 • ปลาช่อนทำแล้ว ตัวละ 1 กก. ขอดเกล็ด ควักไส้
 • ปลาช่อนหั่นแว่น
 • ปลาซาบะ ทำแล้ว 500-700 กรัม/ตัว
 • ปลาซาบะสไลด์ 20 ชิ้น (ซูชิเกรด)
 • ปลาแซลมอน แอตแลนติก 4-6 กก./ตัว
 • ปลาดุก ทำแล้วควักไส้ 600-700 กรัม/ตัว
 • ปลาดุก แล่แบบผีเสื้อ เอาหัวและก้างออก
 • ปลาดุกหั่น ไม่มีหัว
 • ปลาดุกหั่นแว่น
 • ปลาโดรี่ ไม่ติดพื้นท้อง 170-220 กรัม/ชิ้น 1 กก./แพ็ค
 • ปลาทรายแดง ทำแล้ว 4-5 ตัว/กก.
 • ปลาทับทิม 1 กก./ตัว หั่นแว่น 2 นิ้ว
 • ปลาทับทิม 2 ตัว/กก. หั่นแว่น 0.5 นิ้ว ไม่เอาหัว
 • ปลาทับทิม 2 ตัว/กก. หั่นแว่น 1-1.5 นิ้ว ไม่เอาหัว
 • ปลาทับทิม 700-900 กรัม/ตัว ไม่ทำ
 • ปลาทับทิม ทำแล้ว 1 ตัว/กก.
 • ปลาทับทิม ทำแล้ว 2 ตัว/กก.
 • ปลาทับทิม ทำแล้ว 3 ตัว/กก.
 • ปลาทูสด ทำแล้ว 10-12 ตัว/กก.
 • ปลาทูสด ทำแล้ว 5-6 ตัว/กก.
 • ปลาทูสด ทำแล้ว 8-10 ตัว/กก.
 • ปลาทูอินโด ทำแล้ว 5-6 ตัว/กก.
 • ปลาน้ำดอกไม้ 2-3 ตัว/กก.
 • ปลาน้ำดอกไม้ ทำแล้ว 3-4 ตัว/กิโลกรัม
 • ปลานิล 1 ตัว/กก. (ไม่ทำ)
 • ปลานิล 2 ตัว/กก.
 • ปลานิล 3 ตัว/กก.
 • ปลานิล ทำแล้ว 1 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส้ ตัดหัว)
 • ปลานิล ทำแล้ว 1 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลานิล ทำแล้ว 2 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลานิล ทำแล้ว 3 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลานิล ทำแล้ว 4-5 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส้)
 • ปลายี่สกขูด
 • ปลาสลิด
 • ปลาหมึกกล้วย ไม่ลอกหนัง 4-5 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ไม่ลอกหนัง 7-10 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 11-15 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 16-20 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 20-25 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 4-5 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 5-6 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 6-8 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วย ลอกหนัง 8-10 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกอินโด ไม่ลอกหนัง 4 ตัว/กก.
 • ปลาโอ
 • ปูนิ่ม
 • ปูม้า 5-6 ตัว/กก.
 • ปูม้า 7-8 ตัว/กก.
 • มันกุ้ง
 • หอยขม แกะลวก
 • หอยขม ตัดตูด
 • หอยแครง 40-50 ตัว/กก.
 • หอยแครง แกะเปลือก
 • หอยแครงลวก แกะเปลือก
 • หอยแครงใหญ่ 30 – 40 ตัว/กก.
 • หอยแมลงภู่ 30-40 ตัว/กก.
 • หอยแมลงภู่ แกะเปลือก
 • หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ 1 กก./แพ็ค (ไม่มี VAT)
 • หอยแมลงภู่ลวก แกะเปลือก
 • หอยลาย 95-105 ตัว/กก.
 • หอยลาย แกะเปลือก
 • หอยลายกลาง 60-70 ตัว/กก.
 • หอยลายใหญ่ 50-60 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 25-30 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 31-35 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 31-40 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 35-40 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 40-45 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 46-50 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 51-60 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 56-60 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 66-70 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 70-80 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 90-94 ตัว/กก.
 • กุ้งขาวทั้งตัวไม่แกะเปลือก 95-100 ตัว/กก.
 • กุ้งแม่น้ำ 10-12 ตัว/กก.
 • ปลาแซลมอน แอตแลนติก แล่ครึ่งซีก
 • ปลาแซลมอนรมควันสไลด์ 500 กรัม
 • ปลาดุก 1 ตัว/กก.
 • ปลาดุก 2 ตัว/กก.
 • ปลาดุก ทำแล้วควักไส้ 2 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกกล้วยแล่บั้ง 1 กก./แพ็ค
 • ปลาหมึกศอก ไม่ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกหอม 4-5 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกหอม ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก.
 • ปลาหมึกหั่นวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *