ตลาดวารินเจริญศรี ตลาดกลางผัก ผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี

โทรสอบถาม045-3237113 , 045-261-471 เบอร์มือถือ 087-4572242 สำนักงาน

รีวิวตลาด : เป็นตลาดขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยไร่ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งปลีกและส่ง มีการแบ่งโซนที่หลากหลาย เป็นศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตร การเดินทางสะดวกมีรถโดยสารผ่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นตลาดขายผักผลไม้ทั้งปลีกและส่งแห่งเดียวของจังหวัดอุบลฯ  สินค้าทางการเกษตรมากมายทั่วสารทิศภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม เป็นต้น  ดังนั้นจึงทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย ตลาดมีหลายโซนให้เลือกช้อปเลือกซื้อ เลือกดู เลือกชม ทำให้ทุกเพศทุกวัยสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมตลาดนี้อย่างแน่นอน

เบอร์โทรศัพท์ : 045-3237113 , 045-261-471 เบอร์มือถือ 087-4572242 สำนักงาน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดขายทุกวัน 06.00 – 21.00 น. ( สำหรับโซนขายส่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง )

สถานที่จอดรถ : มีภายในตลาดและบริเวณริมถนนตลอดสองข้างทาง

ปริมาณรถที่จอดได้ : ไม่จำกัด

ตลาดมีโซนอะไรบ้าง : ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.โซนขายส่ง 2.โซนขายปลีก(ตลาดสด) 3.โซนถนนคนเดิน

จุดเด่นของตลาด : เป็นตลาดขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยไร่ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งปลีกและส่ง และยังมีการแบ่งโซนที่หลากหลาย

ระบบรักษาความปลอดภัยของตลาด : มีเจ้าหน้าที่ตลาดคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

ค่าเช่า : ค่าเช่าแบ่งออกเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี โดยการคิดราคาค่าเช่านั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายต้องการขายสินค้าอะไรและต้องการเช่าโซนไหน เช่น โซนของแผงตลาดสดมีอัตราค่าเช่าที่แผงละ40บาทต่อวัน โซนของถนนคนเดินมีอัตราค่าเช่าล็อกละ 60 บาทต่อวัน โซนค้าส่งมีอัตราค่าเช่าคูหาละ35,000 ต่อเดือน

วิธีการเปิดให้เช่าจองพื้นที่ตลาด : 1. บริเวณตลาดสดสามารถวางสินค้าขายบริเวณแผงที่ว่างได้เรยและจ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน 2. บริเวณของล็อกถนนคนเดินสามารถวางสินค้าได้เรยและจ่ายค่าเช่าล็อคเป็นรายวัน 3. บริเวณของล็อคขายส่งจะต้องติดต่อสำนักงานออฟฟิตเพื่อทำสัญญาเช่าเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *